Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare ska föreslå orter för nya servicekontor

Publicerad

Sven-Erik Österberg har fått i uppdrag att utreda hur de statliga servicekontoren ska utvecklas, både vad gäller var nya kontor ska etableras och möjligheten att utöka serviceutbudet med ytterligare myndigheters verksamheter. Att bygga fler servicekontor i hela landet är en del av januariavtalet.

- Regeringen och samarbetspartierna är överens om att det ska vara möjligt att leva, bo och verka på landsbygderna genom att bland annat bygga fler statliga servicekontor. Med fler servicekontor och på sikt service från fler myndigheter kan vi stärka tillgången till statlig service i hela landet. Det är så vi håller ihop samhället och förvaltar medborgarnas förtroende, säger civilminister Lena Micko.

Uppdraget består av två delar. I den första delen, som ska redovisas den 16 mars 2020, ska utredaren föreslå lämpliga platser för de servicekontor som regeringen avsatte medel för i budgeten för 2020.

Den andra delen ska redovisas den 16 november 2020 och handlar om möjligheten att samla ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens servicecenter. Syftet är att bidra till mer effektivitet och en förbättrad tillgänglighet. Utredningen ska fokusera på myndigheterna CSN, Krono­fogde­n, Lantmäteriet, Polismyndigheten och Trafikverket.

Sven-Erik Österberg är landshövding i Stockholms län. Han är även styrelseordförande för Finansinspektionen och var fram till i december 2019 ordförande för Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00