Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkt integritet och effektivitet vid Rättsmedicinalverket

Publicerad

Förstärkt skydd för den personliga integriteten och ökad effektivitet i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Det är syftet med regeringens förslag på två nya lagar som har överlämnats till Lagrådet idag.

Lagrådsremissen består av förslag på två nya lagar som gäller behandlingen av personuppgifter i Rättsmedicinalverkets verksamhet.

I dagsläget saknar Rättsmedicinalverket en dataskyddsreglering som är särskilt utformad efter myndighetens verksamhet. Genom de föreslagna lagarna, som uppfyller kraven i både EU:s dataskyddsförordning och EU:s dataskyddsdirektiv på det brottsbekämpande området, införs en sådan reglering. Även uppgifter om avlidna personer kommer att skyddas av den.

Regeringens förslag innebär också att det införs en reglering av Rättsmedicinalverkets så kallade elimineringsdatabas. Det är ett redskap för att Rättsmedicinalverket ska kunna upptäcka kontamineringar av prover och därigenom stärka kvaliteten i myndighetens arbete med dna-analyser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00