Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten får särskilt ansvar för krisberedskapen

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ett tydligare beredskapsansvar.

Förordningsändringen innebär att de båda myndigheterna kommer att få ett särskilt ansvar för krisberedskapen och bli bevakningsansvariga myndigheter. Därmed får de ett större ansvar och nya uppgifter i beredskapsplaneringen och vid höjd beredskap.

– Vid höjd beredskap måste det säkerställas att befolkningen skyddas och att viktiga samhällsfunktioner fungerar. Det omfattar även läkemedelsområdet, som nu får ett tydligare beredskapsansvar, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Regeringen vill stärka beredskapen i samhället, inklusive hälso- och sjukvården och på läkemedelsområdet. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att göra Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten till bevakningsansvariga myndigheter, säger Lena Hallengren.

Genom dagens beslut läggs E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket till i bilagan till krisberedskapsförordningen (2015:1052). Där listas vilka myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen och för att vidta de ytterligare förberedelser som krävs inom respektive ansvarsområde.

Bakgrunden till regeringens beslut är att Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten utförligt har analyserat och redogjort för vilka uppgifter som skulle tillkomma om de blev bevakningsansvariga. Något som de fick i uppdrag av regeringen att göra genom regleringsbrevet för 2018. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på uppdrag av regeringen analyserat om förändringar behöver göras i listan över myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen och bevakningsansvariga myndigheter, och föreslagit att Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten är två av de myndigheter som bör läggas till.

Den senaste tiden har även andra faktorer gjort frågan om särskilt beredskapsansvar på läkemedelsområdet aktuell. I oktober 2019 uppstod till exempel problem med hälso- och sjukvårdens materialförsörjning i fem landsting i samband med att en ny leverantör tog över ansvaret för leveranser av förbrukningsmaterial. Något som bland annat ledde till att planerade operationer ställdes in och att flera av de berörda regionerna gick in i stabsläge.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.