Pressmeddelande från Miljödepartementet

Naturvårdsverket ska samordna Sveriges arbete för hållbar plastanvändning

Publicerad

Naturvårdsverket får två uppdrag i årets regleringsbrev för att minska plastens negativa miljöeffekter. Myndigheten ska dels ansvara för nationell plastsamordning och dels genomföra en nationell nedskräpningsmätning.

– Regeringen arbetar intensivt med att minska den ohållbara användningen av plast. För att stärka det arbetet ger vi Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram bättre kunskap om bland annat nedskräpning. Köp-och-slängekonomin tillhör det förflutna och framtiden kommer vara cirkulär, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Naturvårdsverket ska ansvara för en nationell plastsamordning som bland annat ska samla och ta fram objektiv och faktabaserad kunskap om makro- och mikroplast samt sprida den kunskapen till relevanta aktörer. Senast den 7 september 2020 ska Naturvårdsverket redovisa hur plastsamordningen har etablerats och hur arbetet kan fortsätta.

Regeringen har också gett Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en nationell skräpmätning för att få ett bättre underlag till Sveriges genomförande av EU:s engångsplastdirektiv. Skräpmätningen ska omfatta både stad, landsbygd, turistområden och värdefulla naturområden. Mätningen ska fastställa hur stor andel av skräpet i Sverige som utgörs av bl.a. cigarettfimpar, portionssnus, plastbärkassar, dryckesflaskor av plast, engångsmuggar, livsmedelsbehållare för snabbmat, ballonger, pappersförpackningar, metallförpackningar och glas. Uppdraget ska redovisas senast den 12 juni 2020.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren