Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

Publicerad

En till två elever i varje klass kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis adhd. Det finns ett behov av ökad kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i skolan, och förskollärare och lärare bör få mer kompetens inom området. Många lärare tycker också att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad och att mer utbildning i frågorna behövs. Nu remitteras promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna.

Drygt fem procent av barn och ungdomar i Sverige har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en rad rapporter har visat på behovet av ökad kompetens bland förskollärare och lärare om neuropsykiatriska svårigheter.

– För att skolan bättre ska kunna möta behoven hos barn och elever med adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter föreslår vi nu nya krav på förskollärar- och lärarutbildningarna. De ska säkerställa att lärarstudenterna får den kompetens de behöver, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Det är viktigt att elever får en bra sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Lärarstudenter måste därför få grundläggande kompetens om kunskapsområdet sex och samlevnad och utveckla en förmåga att reflektera och kommunicera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer.

– För att säkerställa att våra elever får den sexualundervisning de efterfrågar och för att de nyutexaminerade lärarna ska känna trygghet i undervisningen föreslår vi nya examensmål för lärarutbildningarna, säger Matilda Ernkrans.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången i utbildningar som startar hösten 2021.

Förslagen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna, och är en del i arbetet med att reformera lärarutbildningen.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg