Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna

Publicerad

En till två elever i varje klass kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis adhd. Det finns ett behov av ökad kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i skolan, och förskollärare och lärare bör få mer kompetens inom området. Många lärare tycker också att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad och att mer utbildning i frågorna behövs. Nu remitteras promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna.

Drygt fem procent av barn och ungdomar i Sverige har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en rad rapporter har visat på behovet av ökad kompetens bland förskollärare och lärare om neuropsykiatriska svårigheter.

– För att skolan bättre ska kunna möta behoven hos barn och elever med adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter föreslår vi nu nya krav på förskollärar- och lärarutbildningarna. De ska säkerställa att lärarstudenterna får den kompetens de behöver, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Det är viktigt att elever får en bra sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Lärarstudenter måste därför få grundläggande kompetens om kunskapsområdet sex och samlevnad och utveckla en förmåga att reflektera och kommunicera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer.

– För att säkerställa att våra elever får den sexualundervisning de efterfrågar och för att de nyutexaminerade lärarna ska känna trygghet i undervisningen föreslår vi nya examensmål för lärarutbildningarna, säger Matilda Ernkrans.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången i utbildningar som startar hösten 2021.

Förslagen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna, och är en del i arbetet med att reformera lärarutbildningen.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.