Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Sverige undertecknar deklaration om 30 procent havsskydd till 2030

Publicerad

(Ny version) Den biologiska mångfalden i havet är hotad. Därför skriver regeringen skriver under Storbritanniens avsiktsdeklaration om ett globalt mål om att 30 procent av världshaven ska skyddas till 2030.

Världens hav ger många människor sin mat för dagen, dämpar klimatförändringarna och är hem för en rik biologisk mångfald. Hälften av allt syre som produceras kommer från havet. Havsmiljön är under starkt tryck från klimatförändringar, överutnyttjande, föroreningar och övergödning. Bara 1 procent av internationellt vatten är skyddat. Regeringen vill se ett globalt mål om att 30 procent av havet ska omfattas av marint områdesskydd.

– Vi måste göra vad vi kan för att skydda havet, och att inrätta skyddade områden är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta. När sådana områden är effektiva och välförvaltade kan de skydda biologisk mångfald, göra ekosystemet mer motståndskraftigt och bidra till ett mer hållbart brukande av marina resurser, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

– Världshaven mår inte bra. För att rädda dem och inte överutnyttja de livgivande resurser som finns där måste vi ta bättre hand om dem. Det är därför regeringen prioriterar detta arbete, säger utrikesminister Ann Linde.

Deklarationens förslag till målet om 30 procent skyddat hav till 2030 är globalt och internationellt. I detta skede gör Sverige inte några ytterligare åtaganden angående marint områdesskydd i svenska vatten.

Syftet med deklarationen är dels att vara ett förslag till nästa mål inom FN:s konvention för biologisk mångfald, och dels att bidra till processen att upprätta ett instrument för att skydda biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion, alltså det hav som tillhör alla och ingen, inom FN:s havsrättskonvention.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll ett faktafel. I ingressen har texten därför ändrats från "internationellt vatten" till "världshaven".

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.