Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Brunnsviks folkhögskola först i Sverige med att kunna utfärda akademisk examen

Publicerad

Konstnärliga högskoleutbildningar har stora svårigheter att bryta den sociala snedrekryteringen. Genom att lokalisera en konstnärlig högskoleutbildning till en folkhögskola kan nya grupper av studenter få upp ögonen för högre utbildning. Brunnsviks folkhögskola i Borlänge blir nu den första folkhögskolan i Sverige att beviljas tillstånd att utfärda konstnärlig högskoleexamen i musik med inriktning mot musikskapande.

Vi behöver sänka trösklarna till högre utbildning och mellan olika delar av utbildningssystemet och det är därför ett problem att konstnärliga högskoleutbildningar har så svårt att bryta den sociala snedrekryteringen. Brunnsviks folkhögskola i Borlänge har tidigare bedrivit utbildning i musik som leder till konstnärlig högskoleexamen i samarbete med Musikhögskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet), och nu har folkhögskolan ansökt om att kunna erbjuda konstnärlig utbildning på grundnivå i egen regi.

– Brunnsviks folkhögskola har de förutsättningar som krävs för att få utfärda en konstnärlig högskoleexamen, och jag är glad att kunna meddela att regeringen beviljar ansökan om tillstånd för konstnärlig högskoleexamen i musik med inriktning mot musikskapande. Det är första gången en folkhögskola får ett sådant tillstånd, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Utbildningen ska ha en omfattning om två års helårsstudier (120 högskolepoäng), och fullt utbyggd ska utbildningen innehålla 30 helårsplatser. Utbildningens huvudsakliga inriktning ska vara musikskapande.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.