Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Jennie Nilsson till Umeå för kunskapsseminarium om mångbruk av skog

Publicerad

Onsdagen den 11 mars reser landsbygdsminister Jennie Nilsson till Umeå för att delta i nationella Skogsprogrammets kunskapsseminarium ”Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter?”. Seminariet är det första av fyra kunskapsseminarier under 2020 som arrangeras av Skogsstyrelsen och Näringsdepartementet. Medarrangör till onsdagens seminarium om mångbruk är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Tid:

Journalister är välkomna att delta under stora delar av programmet. För intervjuförfrågningar eller information om programmet kontakta pressekreterare Simon Andersson.

Skogen är lösningen på många av våra samhällsutmaningar. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle, klimatanpassningen och ett aktivt hållbart brukande av våra skogar måste Skogsprogrammet och skogspolitiken utvecklas. Med ett brett deltagande från skogens olika intressenter syftar Skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån tematiska områden.

– Med vårens kunskapsseminarier försöker vi hitta lösningsorienterade förslag på hur vi kan hantera komplexa frågor som rör skogen. Det är bra för Sverige och innebär att vi gemensamt växlar upp arbetet inom ramen för Skogsprogrammets vision om att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet, samt bidra till utvecklingen av en växande bioekonomi, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Att Skogsprogrammet ska utvecklas är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet framgår att Skogsprogrammet ska utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Skogsprogrammets kunskapsseminarier

Skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 syftar till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån ett antal tematiska områden.

Seminarierna sker följande datum:

Onsdag 11 mars - Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter?

Tisdag 29 september - Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?

Torsdag 5 november - Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks?

Onsdag 2 december - Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter