Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nordisk klinkteknik vid båtbyggande nomineras till Unescos lista för immateriellt kulturarv

Publicerad

Den 24 mars nominerade Sverige tillsammans med övriga nordiska länder nordiska klinkbåtstraditioner till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det är första gången som Sverige nominerar till listan och besked om klinkbåtstraditionerna kommer att upptas på listan eller inte beslutas i december 2021.

Att bygga båtar i klinkteknik är en nordisk skeppsbyggnadstradition som härstammar från vikingatiden. Med konstruktion i klink menas att borden i skrovet överlappar varandra och att de fogats samman längs den överlappande kanten (den så kallade lanningen). Klinktekniken används i dag framförallt när det gäller byggnation av mindre båtar som ekor, snipor och jullar.

– Nomineringen är resultatet av flera års engagemang från ideella krafter i de nordiska länderna och det visar verkligen på civilsamhällets avgörande roll för att det immateriella kulturarvet ska leva vidare till kommande generationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– När Sverige nu nominerar till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv för första gången, är det särskilt roligt att samtliga nordiska länder kunnat förenas kring en nominering av en tradition som vi delar gemensamt, säger Amanda Lind.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fakta

Immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor, till exempel hantverk, högtider, musik och berättelser. Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet samordnas av myndigheten Institutet för språk och folkminnen och bygger på engagemang och delaktighet från ideella aktörer, organisationer och kulturarvs- och kunskapsinstitutioner runt om i hela landet.

Nomineringsförslaget om nordiska klinkbåtstraditioner har utarbetats av ett stort antal ideella organisationer i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Åland och Sverige) med Forbundet Kysten i Norge som initiativtagare. Förslaget har granskats på vetenskaplig grund av nordiska expertmyndigheter; i Sverige av Institutet för språk och folkminnen och Statens maritima och transporthistoriska museer. Det är sedan regeringen i varje land som formellt nominerar till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Vilka nomineringar som antas till listan beslutas av Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet.