Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tillsätter samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet

Publicerad

Det nya coronaviruset påverkar många svenska företag. Regeringen beslutar idag därför om ett uppdrag till en samordnare som ska samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet. Till samordnare utses Anders Ferbe.

– Anders Ferbes uppdrag är en viktig del i regeringens fortsatta arbete med anledning av nya coronaviruset. Hans erfarenheter av partssamverkan på den svenska arbetsmarknaden och lösningar under finanskrisen kommer att vara mycket värdefulla. I nuläget är det viktigt att berörda parter intensifierar dialog och samverkan för att gemensamt möta coronavirusets följder för landets företagare och deras anställda, säger näringsminister Ibrahim Baylan. 

Anders Ferbe ska inom ramen för uppdraget som samordnare samverka med arbetsmarknadernas parter och näringslivet i syfte att underlätta dialog mellan dem. Samordnaren ska även samverka med Tillväxtverket inom ramen för myndighetens uppdrag att bistå regioner med insatser som stärker deras arbete vid varsel och omställning i näringslivet.

Samordnaren ska löpande återrapportera till Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet samt slutredovisa uppdraget senast den 31 december 2020.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.