Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så ska komvux stärka kompetensförsörjningen

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Syftet med reformerna är att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

– I Sverige ska alla som kan jobba också jobba – då måste vi både ställa krav och ge människor möjligheter till utbildning. Med skarpare lagstiftning kan komvux spela en ännu större roll för att stärka kompetensförsörjningen i hela landet, skynda på integrationen och stärka omställningsförmågan. Så bygger vi ett starkt samhälle där alla bidrar till vår gemensamma välfärd, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Vuxenutbildningen har i dag en mycket viktig roll för kompetensförsörjningen. För att synliggöra detta föreslår regeringen att målformuleringen för komvux i skollagen ska kompletteras med två nya mål så att det framgår att utbildningen ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.

För att bättre möta vuxnas behov av utbildning och öka möjligheterna till omställning i arbetslivet behöver även urvalsreglerna ändras. Därför förslås prioriteringsregeln i komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Det innebär att inte bara de med minst utbildning, som prioriteras enligt dagens regler, utan även arbetslösa och vuxna som behöver växla yrke eller bransch kan prioriteras vid urval till utbildningen.

I propositionen föreslås också en förenklad betygsskala i delar av komvux, att särvux blir en del av komvux samt att ett komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet i komvux. Lagändringarna som innebär att målet för komvux kompletteras och att särvux blir en del av komvux föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg