Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Sveriges skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset

Publicerad

Regeringen förbereder för ett läge där skolor stängs och har i dag beslutat om tillfälliga bestämmelser för skolor som efter bland annat beslut från expertmyndighet måste hållas stängda för att förhindra smittspridning.

Ansvaret för att minska takten i smittspridningen ligger hos Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna. En huvudman kan stänga en skola bland annat på basis av bedömningar från dessa.

Från och med måndag den 16 mars får huvudmännen utökade möjligheter att med stöd av en förordning anpassa skolverksamheten, till exempel genom att erbjuda fjärr- eller distansundervisning.

Regeringen kan enligt skollagen vid vissa extraordinära händelser i fredstid meddela de föreskrifter som behövs för att garantera elever den utbildning de har rätt till. Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd:

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

– Med det här beslutet finns regelverk på plats om en enstaka skola behöver stängas, om skolorna i en region behöver stängas eller om skolorna i hela landet behöver stängas. Vi är beredda och regeringen kommer inte att tveka att agera i fall våra expertmyndigheter gör en annan bedömning framöver om hur smittspridningen bäst kan minskas, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Beslutet skapar möjligheter för huvudmännen att kunna hantera den situation som uppstår om de måste stänga skolor genom att de ges utökade möjligheter att anpassa verksamheten för att tillgodose elevers rätt till utbildning, samtidigt som rätt nivå av smittskydd kan upprätthållas. Det kan röra sig om undantag från bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och förläggning. Om en skola måste hållas stängd finns till exempel utökade möjligheter att erbjuda fjärr- och distansundervisning. När skolan öppnar igen har huvudmannen även möjlighet att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga pågående läsår eller bedriva undervisning på lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

I dagsläget finns inte någon rekommendation från ansvarig expertmyndighet att skolorna ska hållas stängda. Folkhälsomyndighetens bedömning är att det inte är en effektiv smittskyddsåtgärd att låta friska barn stanna hemma. Deras bedömning är att en stängning av alla skolor skulle ge stora samhälleliga konsekvenser. Om skolorna stängs skulle det till exempel hindra föräldrar som är läkare, sjuksköterskor eller arbetar inom andra samhällsviktiga funktioner att utföra sina arbetsuppgifter som är grundläggande i den här situationen. Dessutom kan föräldrar behöva ta hjälp av barnens mor- och farföräldrar som kan tillhöra en riskgrupp.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar att minska smittspridningen i en svår situation. Regeringen kommer att stödja våra myndigheter för att kunna ge bra stöd till alla våra huvudmän, säger Anna Ekström.

Förordningen träder i kraft den 16 mars 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg