Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth bjuder in sjöfartsbranschen till möte om coronaviruset

Publicerad

För att få en lägesbild av hur coronaviruset påverkar sjöfartens förutsättningar bjuder infrastrukturminister Tomas Eneroth in representanter från sjöfartsbranschen till ett möte den 17 mars.

- Sjöfarten upplever påfrestningar nu som en följd av spridningen av coronaviruset. En fungerande sjöfartsnäring är central inte bara för Sveriges handel och försörjningstrygghet utan också för besöksnäringen. Därför bjuder jag in branschaktörer för att få information om hur sjöfartens aktörer påverkas av coronaviruset, säger Tomas Eneroth.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 072 81 36
e-post till Fredrik Persson