Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utökad nationell testning av covid-19

Publicerad

Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga.

– En utökad nationell testning för covid-19 medför att en stor andel viktig personal inte behöver stanna hemma från jobbet trots att de kan arbeta. Folkhälsomyndigheten ska nu skyndsamt starta och koordinera arbetet, säger socialminister Lena Hallengren.

Sverige utför redan nu omfattande testning för covid-19 i förhållande till folkmängden. Fram till och med vecka 13 hade över 36 000 personer provtagits. Samtidigt finns det stora vinster i att utvidga testningen. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag skyndsamt ska starta och leda de aktörer som behövs för utökad nationell provtagning av covid-19.

Syftet är att snarast utöka antalet tester. Dels för att fortsatt säkerställa provtagning av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården, både bland patienter och personal. Dels för att lindra effekter på samhället och ekonomin av ett stort bortfall på personal inom andra, särskilt viktiga, verksamheter.  

Uppdraget gäller i ett första skede provtagning för att kunna identifiera personer som är smittade med covid-19. I ett andra skede ska även testning för immunitet införas för berörda grupper. Dessa grupper kan innefatta personal inom hälso- och sjukvården, omsorgen och annan personal inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga.

I uppdraget ingår att skyndsamt utveckla en nationell strategi samt tekniskt underlag inklusive en översikt av nuvarande gällande regelverk för utökad nationell provtagning med anledning av covid-19. Den utökade testningen ska utgå från denna nationella strategi.

 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter