Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset

Publicerad

Smittspridningen behöver minskas för att begränsa effekterna på människors hälsa och ekonomiska konsekvenser. I Sverige finns flera forskargrupper som bedriver forskning av hög kvalitet med koppling till det nya coronaviruset, och regeringen föreslår att 100 miljoner kronor avsätts till forskningsinsatser kopplat till viruset. Syftet är att tillgängliggöra resurser till forskning som snabbt kan bidra till att begränsa pandemin. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringen vill ge extra stöd till forskning och innovation som kan bidra till att stoppa utbredningen av det nya coronaviruset och stärka samhällets motståndskraft och beredskap. Fokus ska vara på insatser som inom kort kan ge resultat i form av nya produkter eller metoder med syfte att begränsa spridningen och effekten av viruset. Satsningen ska möjliggöra för svenska forskare att utöka, eller ändra inriktning på sina pågående projekt, och delta i gemensamma snabbt insatta satsningar eller samarbeten internationellt.

Satsningen kan också bidra till att stärka samhällets motståndskraft och beredskap mot framtida virusutbrott, och om riksdagen godkänner regeringens förslag kommer Vetenskapsrådet inom kort att få i uppdrag att fördela de avsatta medlen.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg