Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

En lägsta nivå för grundbeloppet i a-kassan införs

Publicerad

Som tidigare har aviserats har regeringen idag utifrån en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet fattat beslut om höjd grundersättning och höjt takbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har även beslutat att införa en lägsta nivå för grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen. Ändringarna är tillfälliga och ska gälla för ersättningar som avser perioden från och med den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021.

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen tidigare aviserat en rad tillfälliga åtgärder som nu har beslutats för att flera ska få rätt till arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs. Grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 365 till 510 kronor per dag, för den som blivit arbetslös efter att ha arbetat heltid. För den som blivit arbetslös efter att ha arbetat deltid minskas beloppet proportionerligt. Även takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 910 till 1 200 kronor per dag under de hundra första ersättningsdagarna.

Det har också beslutats om en tillfällig lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor. En lättnad i arbetsvillkoret medför att ersättningen från grundförsäkringen kan komma att bli mycket låg för den som har arbetat deltid. Regeringen har därför även beslutat att införa en lägsta nivå för dagpenning i form av grundbelopp. Det lägsta beloppet ska uppgå till 255 kronor, dvs ett halvt grundbelopp.

Förslaget att införa ett lägsta belopp för dagpenning i form av grundbelopp berör de arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret och grundvillkoren i försäkringen, men inte uppfyller medlemsvillkoret. Förslaget berör de som arbetat i en lägre omfattning än halvtid, och vars dagpenning annars skulle blivit lägre än ett halvt grundbelopp efter en proportionerlig minskning. De kommer nu få en högre dagpenning.

Ändringarna är tillfälliga och avser arbetslöshetsersättningar för perioden från och med den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021. Förslaget väntas minska kommunernas kostnader för försörjningsstöd.

Presskontakt

Viktor Nyberg
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00