Pressmeddelande från Finansdepartementet

Per Bolund sammankallar Finansiella stabilitetsrådet

Publicerad

Torsdagen den 16 april träffar finansmarknadsminister Per Bolund Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet. Efter mötet finns Per Bolund tillgänglig för kommentarer till media.

Tid för media:
Tid: 16 april 2020 kl. 11.30
Plats: Bella, kvarteret Björnen. Entré via Rödbodgatan 6 (korsningen Rödbodgatan/Karduansmakargatan).
Presslegitimation samt föranmälan krävs, maila frida.farlin@regeringskansliet.se

Mot bakgrund av coronavirusets effekter på de finansiella marknaderna sammankallar finansmarknadsminister Per Bolund det finansiella stabilitetsrådet för ett nytt extrainsatt möte. Syftet är att ansvariga myndigheter ska diskutera effekterna av vidtagna åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten och behov av ytterligare åtgärder.  

Deltar på mötet gör förutom finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Finansiella stabilitetsrådet

Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation. Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin
Niclas Alsén
Kanslichef finansiella stabilitetsrådet
Telefon 08-405 27 04