Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ger uppdrag till myndigheter att förenkla försäljning av vildsvinskött

Publicerad

Fyra myndigheter får i uppdrag att bidra till att mer vildsvinskött ska nå konsumenterna. Myndigheterna är Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Enligt dagens lagstiftning måste alla vildsvin gå via en vilthanterings-anläggning innan köttet når konsument. Bara en liten del, ungefär 15 procent, av köttet från de vildsvin som skjuts i Sverige når marknaden.

– Jag vill underlätta för jägare och företag att få ut köttet på marknaden. Vi pratar ofta om problemen våra 300 000 vildsvin medför, men glömmer bort vilken tillgång köttet är, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Myndigheterna ska bland annat ta fram förslag till ny lagstiftning, utveckla ett register för jägare som vill sälja kött själva och utreda förutsättningarna för att skapa ett samlat digitalt system för spårbarhet. För att öka efterfrågan får myndigheterna i uppdrag att utlysa medel för satsningar på marknadsföring av köttet och för att sprida information om potentialen med vildsvinskött i den offentliga sektorn.

– Jag vet att det länge varit efterfrågat med enklare regler för försäljning av vildsvinskött. Uppdragen som nu beslutats är ett viktigt första steg för att möjliggöra för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument, säger Jennie Nilsson.

Länsstyrelserna får också i uppdrag att revidera sina regionala förvaltningsplaner för vildsvin med stöd av Naturvårdsverkets nyligen reviderade nationella förvaltningsplan. 

När den andra handlingsplanen för livsmedelsstrategin presenterades i slutet av 2019 aviserades ett kraftfullt vildsvinspaket. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet enades om att avsätta 13 miljoner kronor till vildsvinspaketet under 2020 och därefter 9 miljoner kronor årligen under 2021–2025.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.