Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin

Publicerad

I syfte att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de befinner sig i har regeringen beslutat att ta bort krav på rapportering för 2020 inom fem överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att regioner och kommuner inte kommer att behöva rapportera in uppgifter om resultat av satsningarna. SKR:s rapporteringskrav kvarstår.

Beslutet gäller följande överenskommelser

 • Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020
 • Patientsäkerhet, nationell kvalitetsregister mm 2020
 • Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa
 • God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården
 • Insatser inom området psykisk hälsa

Medlen inom ramen för överenskommelserna har redan tidigare i huvudsak betalas ut. Inom överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 skulle dock medel ha utbetalats först i höst. Dessa utbetalningar tidigareläggs nu.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Natali Sial
Tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Begränsa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter