Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen stödjer FN:s långsiktiga arbete mot Covid-19

Publicerad

Corona-krisen drabbar utvecklingsländer hårt och ställer högre krav på global samverkan, både i det akuta skedet och för att mildra de socioekonomiska effekten kommer ha framöver. Sverige har redan gett akuta stöd och går nu in med stöd även till den långsiktiga återhämtningen.

Den globala corona-krisen ställer nya krav på biståndet. Sverige var snabba med att ge stöd åt WHO och senare till FN:s humanitära nödappell med anledning av Covid-19. Men den här krisen kommer att påverka världen även på medellång och lång sikt. Det kommer inte att räcka med nödstöd för humanitära insatser som att rusta upp sjukvården och möjliggöra provtagning etc i utvecklingsländer. Vi måste också blicka framåt och försöka mildra de socioekonomiska spridningseffekter som corona-krisen kommer ha. I utvecklingsländer riskerar effekterna på ekonomin och matförsörjningen vara långt dödligare än själva viruset. 

Enligt Världsbanken riskerar mellan 40 och 60 miljoner att hamna i extrem fattigdom, samtidigt befarar ILO att omkring 195 miljoner jobb kommer försvinna och World Food Programme förutspår att ytterligare 130 miljoner människor kommer att drabbas av akut matbrist på grund av pandemin. Totalt 265 miljoner människor kommer därför att lida av akut matbrist, vilket är närapå en fördubbling. För att kunna mildra dessa effekter krävs ett kraftfullt agerande från det multilaterala systemet redan nu.

- Om vi inte tar de socioekonomiska effekterna av corona-krisen på allvar riskerar vi att backa flera decennier i arbetet mot fattigdom, svält och utveckling i delar av Afrika. Därför är det viktigt att vi stödjer FN och skjuter till medel till arbetet med att hantera den här krisen även på längre sikt, säger Peter Eriksson.

Regeringen avser fatta beslut om att ge ett riktat stöd, utöver de knappa 19 miljarder i multilateralt kärnstöd, till den fond som FN:s generalsekreterare tagit initiativ till som svar på och till stöd för återhämning efter Covid-19 (Covid-19 MPTF) på 50 miljoner kronor. Fonden ska, via FN:s landchefer och flera olika FN-organ, ge stöd till låg- och medelinkomstländer i deras respons mot pandemin och dess konsekvenser, inklusive socioekonomiska konsekvenser.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00