Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Publicerad

Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

- Vi befinner oss i ett allvarligt läge. Med regeringens beslut säkerställer vi förutsättningar för samhällsviktiga transporter. Det är viktigt att det genom flygförbindelser finns snabba transporter till bland annat Norrland och Gotland. Den här typen av transporter har bland annat betydelse för hälso- och sjukvård, räddningstjänst och för gods, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

- Det är av stor vikt att vi kan säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland. För viktiga samhällsfunktioner måste vi hålla igång trafiken på berörda linjer, säger Centerpartiets trafikpolitiske talesperson Anders Åkesson.

- Flyget har drabbats hårt av följderna av coronaviruset och det finns idag inga kommersiella förutsättningar för flygbolagen att driva ett svenskt inrikesflyg. Samtidigt är det viktigt att upprätthålla kritiska flyglinjer, så att samhället, företag och sjukvården har fortsatt tillgång till snabba transporter för samhällsviktiga ändamål under Coronakrisen, säger Liberalernas infrastrukturpolitiske talesperson Helena Gellerman.

- Vi avråder fortsatt från alla onödiga resor. Men transporter av sjukvårdspersonal och livsviktig materiel eller mediciner måste fungera för hela landet. Därför ser vi det som viktigt att införa trafikplikt till ett antal orter i Sverige, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Regeringens beslut om en temporär allmän trafikplikt innebär att ett visst utbud av flygtrafik ska upprätthållas. Som en del i detta uppdrar regeringen åt Trafikverket att skyndsamt ingå avtal om flygtrafik på följande linjer:

  • Kiruna–Arlanda
  • Luleå–Arlanda
  • Umeå–Arlanda
  • Östersund–Arlanda
  • Skellefteå–Arlanda
  • Örnsköldsvik–Arlanda
  • Sundsvall–Arlanda
  • Visby–Arlanda

Trafikverket ska se till att de flygplatser som omfattas av beslutet av allmän trafikplikt kan nås genom att i möjligaste mån arrangera en kostnads- och miljömässigt effektiv slingning av flyglinjerna, med upp till tre mellanlandningar på en linje.

Regeringen har i sitt beslut angett att utgifterna för trafiken högst får uppgå till högst 105 miljoner kronor. Utgifterna för trafiken finansieras inom de medel för trafikavtal som Trafikverket disponerar.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00