Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler för utvisning på grund av brott

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur man kan åstadkomma skärpta regler för utvisning på grund av brott. Inriktningen är att fler än i dag ska utvisas.

– Stödet och förtroendet för rättsstaten och migrationspolitiken är beroende av att utlänningar som kommer till landet, precis som vi som bor här, följer de lagar som finns och avhåller sig från kriminalitet. När en utlänning gör sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslighet i Sverige måste det finnas förutsättningar att besluta om utvisning. Med skärpta regler är inriktningen att fler personer än idag ska kunna utvisas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Dir. 2020:44 Skärpta regler för utvisning på grund av brott

Utredaren ska se över den så kallade straffvärdegränsen som innebär att för sådana brott där straffvärdet inte når upp till ett års fängelse är utvisning inte aktuellt. Även hur vistelsetid och anknytningen till Sverige ska beaktas ingår i utredarens uppdrag. De nuvarande reglerna ger ett starkt skydd mot utvisning efter en viss tid i Sverige, även om det begångna brottet är allvarligt.

Hedersrelaterad brottslighet och hatbrott måste bemötas med bestämda åtgärder av samhället. Utredaren ska därför särskilt ta ställning till hur reglerna för utvisning vid denna typ av brottslighet kan skärpas.  

Det ska även utredas hur man kan stärka skyddet mot utvisning av brottsoffer. Den som blir utsatt för hedersrelaterad brottslighet ska inte riskera utvisning på grund av detta. Det skulle till exempel kunna gälla brottsoffer, vars anknytning till Sverige har upphört i och med brottet. Utredaren ska också ta ställning till om skyddet för offer för människohandel behöver förstärkas för att förbättra möjligheterna till återhämtning och medverkan i en rättsprocess mot de ansvariga.

Utredningen ska även göra en översyn av bestämmelserna om att neka och återkalla uppehållstillstånd när det framkommer att en utlänning har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som hanteras av ett annat lands rättsväsende.

Uppdraget är en del av januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh