Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stöd till medierna med anledning av coronavirusets spridning

Publicerad

Medier i hela landet har påverkats drastiskt av det nya coronavirusets spridning. Därför föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna bland annat en förstärkning av mediestödet. Regeringen aviserar även ett förslag om ändrade reklamregler för tv-sändningar.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medier i hela landet. Inte minst har annonsberoende medier snabbt förlorat annonsörer och därmed en stor del av sina intäkter. Samtidigt är efterfrågan på nyheter väldigt stor och vikten av tillförlitlig journalistik tydlig. Att ha en mångfald av medier i hela landet är avgörande för demokratin. Regeringen presenterar nu ett flertal åtgärder för mediebranschen.

Permanent förstärkning av mediestödet

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en permanent förstärkning av mediestödet på 200 miljoner kronor per år, från och med i år. Detta är en del av vårändringsbudgeten för 2020, som presenteras den 15 april.

För att hantera den mest akuta krisen avsätts 150 miljoner kronor för ett tillfälligt nytt distributionsstöd under tre månader. Stödet omfattar alla tryckta nyhetstidningar, och kommer därmed fler till del än de som idag får driftsstöd.

Resterande 50 miljoner kronor föreslås gå till en fördubbling av stödet för bevakning av geografiska områden med svag eller obefintlig journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar.

Tillfälliga regelförändringar i presstödet

För att underlätta i den akuta krisen för mediesektorn föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna två tillfälliga regelförändringar. Utbetalning av redan beslutat presstöd ska kunna ske i förhand för innevarande år. Samtidigt slopas tillfälligt kravet på 55% eget redaktionellt material för att få stöd.

Ändrade regler för tv-reklam

För att ge bättre möjligheter till flexibilitet för tv-bolagens planering av annonser i en tid då annonsintäkterna snabbt minskat, aviserar regeringen även ett kommande förslag om att reglerna för sändning av reklam i tv förändras. Förslaget innebär att tillåten tid för reklam beräknas utifrån ett större tidsintervall istället för som idag baserat på klocktimme. Lagändringen medges av ändringar i AV-direktivet och väntas kunna träda i kraft senare i höst.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.