Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige samlar till ministermöte om global respons på corona-viruset

Publicerad

På svensk och dansk begäran hålls idag ett virtuellt ministermöte mellan EU:s biståndsministrar. Syftet är att diskutera EU:s roll i den globala kampen mot corona-viruset.

- EU:s respons behöver vara snabb och fokusera på både socioekonomiska frågor och hälsofrågor. För att möta dessa utmaningar behöver vi både humanitärt stöd och långsiktigt utvecklingssamarbete, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Corona-krisen letar sig in till nya platser varje dag. För att mildra virusets konsekvenser och dämpa spridningen i utvecklingsländer, liksom i flyktingläger och konfliktområden som redan är särskilt utsatta, kommer brett samarbete inom världssamfundet med FN i ledningen att krävas. Under mötet kommer EU:s roll i detta arbete att diskuteras.

- Nu ser vi hur corona-krisen har börjat nå länder och regioner med dåligt rustade sjukhus och hälsosystem, brist på rent vatten och undermålig tillgång till sanitet. Där kan smittspridningen gå fort och få förödande konsekvenser om vi inte agerar kraftfullt nu, säger Peter Eriksson.

- Krisen och flera av de nödåtgärder olika länder vidtagit har inskränkt människors fri- och rättigheter. Vissa av dessa åtgärder har varit nödvändiga för att sakta ned spridningen av covid-19. Men flera länder har gjort omotiverat stora intrång på demokratin och de mänskliga rättigheterna som inte är försvarbara som en del i att bekämpa smittspridningen. Det är en oroande utveckling, säger Peter Eriksson.

Mötet kommer att hållas klockan 14.00 idag, onsdagen 8 april.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00