Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att nå våldsutsatta med anledning av coronaviruset

Publicerad

Regeringen beslutar idag att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram arbetssätt för hur kommunerna kan sprida information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan tas med våldsutsatta. Uppdraget utgår från den situation Sverige befinner sig på grund av utbrottet av det nya coronaviruset.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetet ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19. Arbetssätten ska kunna användas inom kommunernas verksamheter. I uppdraget till Jämställdhetsmyndigheten ingår också att sprida arbetssätten till kommunerna.

I uppdraget ska kunskap och erfarenheter inhämtas från ett flertal olika aktörer, bland andra Socialstyrelsen, Polismyndigheten, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner.

Jämställdhetsmyndigheten får 1,8 miljoner kronor under 2020 för att genomföra uppdraget. Uppdraget bör genomföras skyndsamt och ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 februari 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökad utsatthet på grund av det nya coronaviruset

Utbrottet av det nya coronaviruset och spridningen av sjukdomen covid-19 är en global kris för människors liv och hälsa. Samtidigt påverkas samhället och många familjer ekonomiskt, vilket bidrar till ökad stress och oro.

Spridningen av covid-19 riskerar därtill att förvärra för personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, däribland kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning. För barn som lever i en hederskontext ökar till exempel risken för att socialt isoleras, att föras ut ur landet och att utsättas för påtryckningar om att ingå äktenskap. Med social isolering och ökad tid på nätet ökar även risken att barn utsätts för sexuella övergrepp som sker i digitala medier.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Pressträff om uppdrag

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen höll den 30 april en pressträff om åtgärder för att möta ökad utsatthet för kvinnor och barn som uppstår med anledning av coronaviruset. Se pressträffen, där bland annat uppdraget till Jämställdhetsmyndigheten presenterades, i efterhand.