Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet ska förbereda att fördela 100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset

Publicerad

Regeringen vill ge extra stöd till forskning och innovation som kan bidra till att stoppa utbredningen av det nya coronaviruset och stärka samhällets motståndskraft och beredskap. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda att fördela 100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset.

Satsningen ska möjliggöra för svenska forskare att utöka, eller ändra inriktning på sina pågående projekt, och delta i gemensamma snabbt insatta satsningar eller samarbeten internationellt.

– Det är viktigt att snabbt kunna dämpa utbredningen och effekterna av den pågående coronapandemin, och den här satsningen riktas främst till forskning vid universitet och högskolor, inom hälso- och sjukvården, på institut och hos företag, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Fokus ska vara på insatser som inom kort kan ge resultat i form av nya produkter eller metoder såsom vacciner, medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel och diagnostik. Även andra projekt kan vara relevanta, till exempel sådana som avser smittspårning och epidemiologi.

Vetenskapsrådet ska föra dialog med relevanta aktörer så att uppdraget samordnas med andra covid-19-relaterade åtgärder såsom den utlysning som gjorts vid Science for Life Laboratory.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.