Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Förlängning av strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partiers biståndsorganisationer. Beslutet innebär att biståndsstrategin nu gäller fram till 31 december 2022.

Beslutet fattas mot bakgrund av rekommendationerna en extern utvärdering som gjordes 2019 och ger regeringen tid att genomföra en översyn av stödformen inför utarbetandet av nästa strategi.

Det arbete som partiernas biståndsorganisationer gör är en viktig del av det samlade svenska demokratistödet inom utvecklingssamarbetet. Detta beslut ger organisationerna möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet samtidigt som arbetet med att stärka och utveckla strategin påbörjas.

Uppbyggnad av demokratiska flerpartisystem och stöd till politiska partier genom svenska politiska partiers biståndsorganisationer är en viktig del av Sveriges demokratibistånd och regeringens demokratisatsning i utrikespolitiken.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00