Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Förlängning av strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partiers biståndsorganisationer. Beslutet innebär att biståndsstrategin nu gäller fram till 31 december 2022.

Beslutet fattas mot bakgrund av rekommendationerna en extern utvärdering som gjordes 2019 och ger regeringen tid att genomföra en översyn av stödformen inför utarbetandet av nästa strategi.

Det arbete som partiernas biståndsorganisationer gör är en viktig del av det samlade svenska demokratistödet inom utvecklingssamarbetet. Detta beslut ger organisationerna möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet samtidigt som arbetet med att stärka och utveckla strategin påbörjas.

Uppbyggnad av demokratiska flerpartisystem och stöd till politiska partier genom svenska politiska partiers biståndsorganisationer är en viktig del av Sveriges demokratibistånd och regeringens demokratisatsning i utrikespolitiken.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.