Pressmeddelande från Socialdepartementet

Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Publicerad

Regeringen har tagit initiativ till att i samråd med Folkhälsomyndigheten under en tid placera Harriet Wallberg som testkoordinator på Folkhälsomyndigheten för att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning av pågående infektion för covid-19.

– Testningen för covid-19 har ökat undan för undan, och regionerna har gjort ett mycket stort jobb. Men nu behöver takten i testningen ökas. Därför börjar Harriet Wallberg i dag som testkoordinator på Folkhälsomyndigheten för att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning, säger socialminister Lena Hallengren.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter