Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska kartlägga hbtq-personers arbetsmiljö

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners arbetsmiljö.

- Det har gått över femton år sedan någon större undersökning av hbtq-personers arbetsmiljö genomfördes. Vi behöver mer kunskap om hur situationen i arbetslivet ser ut för hbtq-personer och särskilt för transpersoner, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Tidigare undersökningar indikerar att hbtq-personer har sämre arbetsmiljö än andra. De undersökningar som har gjorts på senare år har dock varit begränsade i jämförelse med den studie om arbetsvillkor bland homo- och bisexuella som dåvarande Arbetslivsinstitutet genomförde 2002–2004.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap får nu i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners arbetsmiljö. Myndigheten får också i uppdrag att sprida kunskapssammanställningen så att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare samt skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

I genomförandet av uppdraget ska myndigheten ha en dialog med hbtq-organisationer och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska delredovisas den 30 juni 2021 och slutredovisas den 30 juni 2022.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap får 2,5 miljoner kronor för uppdraget 2020.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Myndigheten ska sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten har också till uppgift att följa och analysera utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt utvärdera och analysera statliga arbetsmiljöinsatser.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas