Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet ska samordna covid-19-dataplattform för integrering med det europeiska öppna forskningsmolnet

Publicerad

EU-kommissionen vill samla forskningsdata och metadata från forskning på en covid-19-dataplattform som är en gemensam öppen plattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC). Regeringen ger därför Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet gentemot den gemensamma dataplattformen och utser Vetenskapsrådet att också representera Sverige i covid-19-plattformen.

Satsningen på den internationella covid-19-dataplattformen sker i samarbete mellan EU-kommissionen och det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL) där Sverige är medlem. Målet med satsningen är att länka fler medlemsländers datakällor till plattformen på ett koordinerat och säkert sätt, så att kunskapen om det nya coronaviruset kan bygga vidare på senaste forskningsresultaten. Vetenskapsrådet ska samordna det strategiska och tekniska arbetet där svenska aktörer ska kunna bidra med data till en nationell dataplattform, som kan kopplas ihop med den internationella covid-19-plattformen inom ramen för EOSC.

– För att Sverige ska kunna bidra till denna satsning är det angeläget att arbetet sker på ett samordnat sätt nationellt, där forskningsinfrastrukturer, myndigheter och andra relevanta aktörer samverkar kring en nationell dataplattform. Plattformen måste på ett säkert och hållbart sätt kunna integreras med den internationella nivån, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Samordningen kan i huvudsak utgå ifrån sådana aktiviteter som redan pågår och som enligt gällande regler och riktlinjer är möjliga att styra om till att på kort och lång sikt fokusera på forskningsdata om covid-19.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.