Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ytterligare stöd till medierna med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad

För att säkerställa allmänhetens tillgång till information och dämpa de negativa ekonomiska konsekvenserna för nyhetsmedier till följd av coronapandemin, tillför regeringen, i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna, ytterligare en halv miljard kronor i stöd till allmänna nyhetsmedier 2020.

Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medierna och journalistiken i hela landet. Annonsberoende medier har under kort tid förlorat en stor del av sina intäkter då annonsmarknaden på kort tid kraftigt har försvagats under krisen. Detta samtidigt som efterfrågan på nyheter, journalistik och tillförlitlig information är mycket stor. Nyhetsmedier har en avgörande betydelse för samhällets funktion, inte minst i kris. Att det finns journalistik i hela landet är också centralt för demokratin. Därför föreslår regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, ytterligare åtgärder för att stötta nyhetsmedierna under coronakrisen.

Förslaget uppgår till en halv miljard kronor ytterligare till mediestödet tillfälligt för 2020 i form av ett nytt stöd till allmänna nyhetsmedier. Till skillnad från det tillfälliga distributionsstöd till medierna som tidigare presenterats med anledning av coronakrisen, är detta en bredare satsning som kan komma fler nyhetsmedier än enbart de tryckta medierna till del.  

Syftet med stödet är att stärka de ekonomiska förutsättningarna för den redaktionella verksamheten och delvis kompensera för förlorade annonsintäkter under coronapandemin, och därmed säkra allmänhetens tillgång till nyheter. Stödet beräknas kunna vara på plats till sommaren och satsningen gäller under 2020. Närmare utformning av stödet ska anpassas till övriga krisåtgärder och ska ske i enlighet med relevanta statsstödsregler. 

Sedan tidigare har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna bland annat presenterat 200 miljoner extra i mediestöd och tidigarelagd utbetalning av redan beslutade stöd med anledning av det nya coronavirusets konsekvenser för medierna i Sverige.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.