Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ändrade statsbidragsvillkor ska göra det enklare att erbjuda lovskola

Publicerad

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det genomförs nu tillfälliga ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidrag för lovskola.

Lovskola kan vara ett framgångsrikt stöd för elever som med anledning av coronapandemin har haft svårare förutsättningar att nå kunskapskraven i en eller flera kurser eller ett eller flera ämnen. Av den anledningen har statsbidraget för undervisning under skollov förstärkts och drygt 120 miljoner kronor har öronmärkts för ändamålet. Nu har regeringen beslutat om tillfälliga ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidraget. Det handlar bland annat om förenklingar av hur bidraget betalas ut till huvudmännen.

Coronapandemin innebär även att många lärare är hemma med symptom och att andra har en hårt pressad arbetssituation. För att lovskola ska kunna erbjudas även om det inte finns behöriga och legitimerade lärare att tillgå kommer det tillfälligt vara möjligt att få statsbidrag för lovskola även om undervisningen bedrivs av andra personer som är lämpliga med hänsyn till utbildning eller erfarenhet.

Regeringen öppnar också för att statsbidraget kan användas till lovskola för elever som har avslutat gymnasieskolan utan att ha tagit gymnasieexamen.

Samtliga ändringar är tillfälliga och gäller mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg