Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

De ska leda arbetet med en sannings- och försoningskommission för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Publicerad

(Ny version) Torsdag den 11 juni tillsatte regeringen sju ledamöter i sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Beslutet har fattats efter dialog med Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) och ungdomsorganisationen Met Nuoret.

Rättelse

I den förra versionen av pressmeddelandet angavs felaktig information rörande Malin Arvidsson, Lars Elenius och Sia Spiliopoulou Åkermark.

Som tidigare meddelats kommer kommittén att ledas av Elisabet Fura, tidigare chefsjustitieombudsman och domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Följande personer har förordnats att ingå i kommittén:

Malin Arvidsson, fil dr i historia vid avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Arvidssons forskning är inriktad mot historisk rättvisa. Hon har bland annat forskat kring processen kring kompensation till ofrivilligt steriliserade, och kompensation till personer som vanvårdats vid omhändertagande av den sociala barnvården.

Lars Elenius, professor emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet. Elenius har i sin forskning bland annat behandlat de nationella minoriteternas levnadsvillkor ur ett historiskt perspektiv.

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hyltenstam forskar om språkbyte och språkbevarande i minoritetsspråk och tvåspråkig undervisning.

Bengt Niska, f.d. kommunalråd i Pajala och tidigare ordförande i Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset. Niska är meänkielitalande.

Kaisa Syrjänen Schaal, jurist i Svenska kyrkan och expert på minoritetsfrågor. Syrjänen Schaal var huvudsekreterare i Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken.

Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och direktör och forskningsledare vid Ålands fredsinstitut. Spiliopoulou Åkermark har forskat om nationella minoritetsfrågor och varit ledamot i Europarådets rådgivande kommitté för nationella minoriteter.

Josephine Ylipää, fil. mag och forskningsassistent inom hållbarhetsvetenskap. Tidigare ordförande i ungdomsorganisationen Met Nuoret. Ylipää är meänkielitalande.

Förordnandena gäller från den 11 juni 2020 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda. Uppdraget ska redovisas senast den 16 maj 2022.

Den 19 mars i år tillsatte regeringen en sannings- och försoningskommission som ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen, och som ska verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs. Kommitténs arbete ska bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden. Sannings- och försoningskommissionen initierades av STR-T och Met Nuoret och välkomnades av regeringen.

Sannings- och försoningskommissionen

Läs kommittédirektivet för sannings- och försoningskommissionen (kommittén Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset) här:

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.