Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete

Publicerad

Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. I propositionen föreslås ett riksdagsbundet mål för att genomföra Agenda 2030.

I dag lämnas inriktningspropositionen Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen. Det betänkande som Agenda 2030-delegationen överlämnade till regeringen i mars förra året ligger till grund för propositionen.

– Coronakrisen har blottat många av det globala samfundets sårbarheter och visar att genomförandet av Agenda 2030 är mer avgörande än någonsin, om vi ska skapa ett hållbart och rättvist samhälle. Nu slår Sverige fast att långsiktigt hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt ska vägleda all politik, säger statsrådet Isabella Lövin.

För att öka insynen och främja genomförandet kommer det minst en gång per mandatperiod att tas fram en bilaga till statsbudgeten som innehåller en nulägesanalys, analys av samstämmighet och samlad redovisning av regeringens arbete med Agenda 2030, inklusive en redovisning av den förflyttning som Sverige har gjort mot målet.

– Arbetet med agendan måste integreras i regeringens ordinarie arbete och alla statsråd har ett ansvar för genomförandet. Det är också avgörande att alla delar av samhället bidrar. Stora delar av näringslivet ser redan hållbarhet som en konkurrensfördel, civilsamhället visar vägen genom egna insatser och lokala och regionala beslutsfattare är nyckelaktörer för hållbar samhällsutveckling i hela landet, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringens arbete med Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål och är en gemensam utvecklings- och förändringsagenda för omställningen till ett hållbart samhälle i en globaliserad värld. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I februari utsåg regeringen Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030.