Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nu stärks civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta med 100 miljoner kronor

Publicerad

Regeringen presenterade den 12 maj en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer och mot äldres ensamhet under coronapandemin. Idag har regeringen beslutat hur de 100 miljoner kronorna ska fördelas.

Satsningen är ett viktigt tillskott som möjliggör för organisationer att växla upp sitt arbete för att möta de ökade behov som uppkommit med anledning av utbrottet av covid-19.

- I kristider visar sig människors vilja och förmåga att ställa upp för varandra. Jag vet att civilsamhällets organisationer har ett stort förtroende hos många av dem som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer. Jag ser också att civilsamhället samlar människors engagemang och gör fantastiska insatser i den rådande situationen, och att ett stöd till organisationerna för utökad social och humanitär verksamhet kommer göra stor nytta, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Satsningen är uppdelad i två delar och är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Stöd till organisationer som arbetar för människor i socialt särskilt utsatta situationer:
Regeringen har i dag beslutat en ny förordning om statsbidrag till organisationer som arbetar för människor i socialt särskilt utsatta situationer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer fördela statsbidraget på sammanlagt 50 miljoner kronor. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer.

De grupper som civilsamhällets organisationer har lyft fram som socialt särskilt utsatta är bland annat hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Förordningen träder i kraft den 7 juni 2020.

Mer information om hur bidraget söks kommer att finnas på MUCF:s webbplats.

Stöd för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet och isolering:
50 miljoner kronor avsätts för att underlätta för utsatta äldre som drabbas av social isolering till följd av virusutbrottet. Medlen kommer att fördelas av Socialstyrelsen till organisationer som sedan tidigare beviljats medel år 2020, för att utöka redan beviljade projekt och verksamheter. Det kan exempelvis vara lokala telefonjourer, digitala mötesplatser, hjälp med praktiska göromål och samarbeten med hemtjänsten.

Mer information om hur medlen fördelas kommer att lämnas av Socialstyrelsen.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Det här gör regeringen

Flera av de generella stödåtgärder som regeringen presenterat under coronapandemin riktar sig också till det civila samhällets organisationer. Regeringen arbetar samtidigt för att säkerställa att de stödåtgärder som finns också nyttjas av de organisationer som har rätt till stöd. Bland annat har regeringen gett ett informationsuppdrag till MUCF om att sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället.

Läs mer

Satsningen kompletterar den tidigare beslutade satsningen på 100 miljoner kronor till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.