Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nya säkerhetskrav för gasbussar ska utredas

Publicerad

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda nya säkerhetskrav för gasbussar. De nya kraven ska öka säkerheten för chaufförer, passagerare och medtrafikanter.

- Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit spelar biogas som drivmedel i till exempel bussar en viktig roll, men då måste vi också stärka säkerheten kring gasbussar. Olyckan vid Klaratunneln i mars 2019 visade att det finns ett behov av en översyn, och olyckan i Örebro i maj underströk ytterligare vikten av att få högre säkerhetskrav på plats, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I mars 2019 inträffade en olycka vid Klaratunneln i centrala Stockholm, då en biogasdriven buss körde in i en skyddsbarriär och började brinna. Med anledning av olyckan gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att se över säkerheten för gasdrivna bussar.

I Transportstyrelsens redovisning av uppdraget framgår att det pågår en rad åtgärder för öka säkerheten, men att regelverket för gasdrivna bussars utformning fortsatt behöver utvecklas.

Därför uppdrar regeringen nu till Transportstyrelsen att utreda nya krav på skyddskonstruktion för bussars gastankar, eller andra konstruktionskrav för gasdrivna bussar som skyddar vid kollision med hinder.

Transportstyrelsen ska även redovisa hur vissa åtgärder som redan föreslagits av myndigheten har genomförts.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2021.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00