Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om 2 miljoner kronor för att öka byggandet i trä

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett bidrag på totalt 2 miljoner kronor till föreningen Trästad Sverige. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

– De senaste åren har det industriella byggandet i trä fortsatt att växa med hjälp av nya forskningsresultat. Allt fler byggnader och bostäder kan byggas med lägre kostnader och framför allt mindre klimatutsläpp. Genom att öka uttaget av råvara från våra skogar skapar vi också fler jobb utanför storstäderna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I dag står träbyggandet för cirka 90 procent av nybyggnationen av småhus och intresset för nybyggda flerbostadshus med stomme av trä har ökat de senaste åren och ligger nu på 14-15 procent. Allt fler kommuner har tagit fram träbyggnadsstrategier.

Bidraget till föreningen Trästad Sverige är en av många åtgärder som stödjer arbetet med det nationella skogsprogrammet. Trästad Sverige har tidigare beviljats stöd på 6 miljoner kronor för åren 2017–2019 och får nu totalt 2 miljoner kronor för år 2020.

– Den aktivt brukande skogen spelar en helt avgörande roll i en växande bioekonomi och skapar jobb och tillväxt i hela landet. Ett ökat byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart eftersom skogsbruket är nyckel i omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

 

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.