Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Regeringen beslutar om ytterligare coronasatsning på lantbruksuniversitetet

Publicerad

Högskolan förstärks för att möta utbildningsbehov och motverka arbetslöshet i coronakrisens spår. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får ytterligare tillskott och kan genom satsningen inrätta platser för utbildning till bristyrken och för livslångt lärande.

SLU har tilldelats extra medel på 3,3 miljoner kronor för utbildning till bristyrken redan under 2020. Beslutet innebär även att nivåhöjningen permanentas till 6,6 miljoner kronor från 2021 och framåt för utbildning till bristyrken.

SLU tilldelas därutöver 1,7 miljoner kronor i en engångssatsning inom livslångt lärande. Satsningen gör det möjligt för fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet att läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning, för att på så sätt stärka det livslånga lärandet.

– Det är en ambitiös utbildningssatsning för att motverka coronakrisens effekter. Vi drar nytta av SLU:s kapacitet för utbildning, som grund för omställning till ett hållbart samhälle i en föränderlig värld. Vi behöver utbilda för en rad nyckelkompetenser som behövs i de gröna näringarna och för att mildra effekterna av corona, till exempel trygga den viktiga livsmedelsförsörjningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Coronavirusets konsekvenser för ekonomin och arbetsmarknaden gör att rekordmånga söker sig till studier nu. Vårens stora utbildningssatsningar gör att fler får möjlighet att komma trygga ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Tidigare i våras presenterade regeringen en utbildningssatsning, som för SLU innebar en satsning på omkring 7 miljoner kronor 2020. Vidare är det redan beslutat att 8 miljoner kronor satsas 2021. 100 nya platser på sommarkurserna inrättades och basåret förstärktes med motsvarande 37 helårsstudentplatser hösten 2020 samt 74 helårsstudentplatser 2021.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta Simon Andersson eller Tove Kullenberg.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.