Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Regeringen satsar 5,9 miljarder på utökad testning och smittspårning

Publicerad

Regeringen vill se en kraftigt ökad testning och smittspårning. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i samråd med regionerna och länsstyrelserna, skyndsamt säkerställa förutsättningar för storskalig testning för covid-19 i hela landet.

I dag presenterar regeringen en storskalig satsning på utökad testkapacitet och smittspårning. Flera regioner är nu på väg in i en fas av pandemin där det åter finns anledning att bedriva en mer omfattande och aktiv smittspårning i syfte att ytterligare trycka ner smittspridningen.

Regeringen satsar nu ytterligare 5,9 miljarder kronor för att säkerställa finansiering av storskalig testning. Merparten av pengarna kommer gå till regionerna. I summan är det inkluderat 1 miljard kronor för ökad smittspårning. Regeringen vill skapa förutsättningar för, och stötta regionerna i utförandet av, storskalig antikroppstestning och testning vid symptom för covid-19, PCR-testning.

Det finns en övergripande samsyn mellan regeringen och SKR om testning och smittspårning. Avsikten är att inom kort teckna en överenskommelse om genomförande för ökad testning.

Folkhälsomyndigheten ska på nationell nivå stödja regioner, länsstyrelser, kommuner och andra aktörer genom att säkerställa att alla behövliga strukturer för testning och testningens följder finns på plats i närtid. Länsstyrelserna ska, på regionernas initiativ, i samråd med Folkhälsomyndigheten bistå regionerna i arbetet med att säkerställa en skyndsam utbyggnad av testkapacitet.

Uppdraget som ges till Folkhälsomyndigheten ska redovisas löpande till Socialdepartementet. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast 30 juni 2020. En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2021. Regeringen avser att avsätta 30 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget.

Uppdraget till länsstyrelserna ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län och löpande redovisas till Socialdepartementet. Utöver denna löpande redovisning ska länsstyrelserna senast 30 juni 2020 bidra med underlag för en nationell lägesbild över hur arbetet med storskalig testning för covid-19 fortgår. Uppdraget avslutas den 31 december 2020. Regeringen avser att avsätta 60 miljoner kronor för genomförande av uppdraget.

Även tillskotten till myndigheter inkluderas i summan 5,9 miljarder.

Budgettillskottet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.