Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen stärker minoritetsskyddet i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som stärker minoritetsskyddet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som bland annat bostadsrättsföreningar. Förslagen gör det bland annat svårare för styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta minoritetens rätt till insyn i verksamheten.

För att samarbetet i ett bolag eller en förening ska fungera på bästa sätt bör aktieägare och medlemmar som inte ingår i den majoritet som kontrollerar verksamheten ha goda möjligheter till insyn.

Ett problem som har förekommit under senare år är att oseriösa aktörer har fått inflytelserika positioner i en bostadsrättsförening och därefter misskött föreningens ekonomi. Genom regeringens förslag blir det möjligt att få till stånd en så kallad särskild granskning i en sådan förening, utan att frågan först behandlas på stämman. Detsamma gäller i andra aktiebolag och ekonomiska föreningar. Den särskilda granskaren, ofta en advokat eller revisor, utses av Bolagsverket och utför en specialundersökning.

Prop. 2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Regeringen föreslår dessutom bland annat

  • att det införs ett lämplighets- och oberoendekrav för särskilda granskare,
  • att särskilda granskare ska ha möjlighet att granska verksamhet i dotterföretag,
  • att aktieägare i privata aktiebolag respektive medlemmar i ekonomiska föreningar som ansöker om särskild granskning hos Bolagsverket ska kunna bli ersättningsskyldiga för arvodet, om ansökan görs trots att det är uppenbart att granskningen inte behövs, och
  • att parterna i ett skiljeförfarande om inlösen av minoritetsaktier ges större möjlighet att komma överens om hur skiljeförfarandet ska utformas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00