Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Särskild utredare ska se över insatser vid samsjuklighet

Publicerad

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Särskild utredare blir Vårdförbundets nuvarande kanslichef och regeringens tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz.

– Personer med samsjuklighet är en ofta mycket sårbar grupp som behöver bra stöd, vård och behandling. Det förutsätter att samverkan mellan kommunerna och regionerna fungerar. Anders Printz har gedigen erfarenhet på området, och jag är glad att just han ska föreslå hur fler personer kan få de insatser man behöver, oavsett var i landet man bor, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det är ett viktigt uppdrag som jag är glad att jag fått. Insatser till personer med samsjuklighet måste bli mer personcentrerade och hänga ihop bättre. Jag ser fram emot att samarbete med såväl brukare som huvudmän och profession, säger Anders Printz.

Ansvaret för personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd vilar på flera huvudmän. Förutom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ett flertal andra aktörer vara involverade vid vård- och stödinsatser.

Utredaren ska se över och lämna förslag på hur samverkan kan förbättras, både mellan huvudmännen och mellan verksamheter med samma huvudman. Utredaren ska också föreslå hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman och analysera för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke.

Vidare ska utredaren föreslå hur vården och omsorgen för personer med samsjuklighet kan bli mer patientcentrerad och lämna förslag som syftar till att stärka individens ställning. Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för att barn och vuxna med allvarliga beroendeproblem och samtidig psykisk ohälsa ska kunna få en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg som är av hög kvalitet och som kan erbjudas på lika villkor i hela landet. Det omfattar såväl medicinska som farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser.

Anders Printz är kanslichef på Vårdförbundet och har tidigare varit regeringens psykiatrisamordnare. Han har även arbetat på Socialstyrelsen, bland annat som chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen och avdelningen för regler och tillstånd, samt med kunskapsstyrningsfrågor inom socialtjänsten. Anders Printz tillträder sitt nya uppdrag omedelbart och ska lämna sina förslag senast 30 november 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström