Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sista steget mot nära-nollenergibyggnader i Sverige

Publicerad

Den 1 september ändras plan- och byggförordningen i den del som gäller beräkning av en byggnads energiprestanda. Samtidigt träder nya föreskrifter från Boverket i kraft som är anpassade till ändringen. Ändringen ska skapa en bättre balans mellan de olika energislag som försörjer byggnader och är ett sista steg i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige.

Den ändrade förordningen innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer när en byggnads energiprestanda räknas fram. Primärenergital kommer även i fortsättningen vara uttryck för en byggnads energiprestanda, men övergången till viktningsfaktorer belyser att sättet för att fastställa omvandlingsfaktorerna är nytt. Dessutom införs ett förtydligande om att den ringa mängd energi som tillförs nära-nollenergibyggnader i hög grad ska komma från förnybara källor.

- Vi eftersträvar så energieffektiva byggnader som möjligt och en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Förordningsändringen, tillsammans med Boverkets reviderade föreskrifter, är uttryck för denna målsättning, säger bostadsminister Per Bolund.

Ändringen är det avslutande steget i att genomföra det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda som innebär att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader från den 31 december 2020.

Om nära-nollenergibyggnader

En nära-nollenergibyggnad är en byggnad med mycket hög energiprestanda och därmed energieffektivitet. Ramverket för nära- nollenergibyggnader definieras i plan- och byggförordningen (2011:338). Nära-nollenergiregler införs i två steg och reglerna i det första steget gäller från den 1 juli 2017.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00