Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Staten finansierar all utbildning inom regionalt yrkesvux under 2020

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny förordning om extra statsbidrag för regionalt yrkesvux. Därmed är det klart att staten finansierar alla platser inom regionalt yrkesvux under hela 2020.

Som en konsekvens av covid-19-pandemin har arbetslösheten ökat markant i Sverige under våren. För att möta det stora behov av utbildning som har uppstått vill regeringen ge kommunerna möjlighet att ordna så många utbildningsplatser som möjligt inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Därför införs nu ett extra statsbidrag som ska finansiera alla platser inom regionalt yrkesvux under 2020, alltså även de som kommunerna tidigare åtagit sig att finansiera.
 
– Läget är ansträngt. Vi behöver mer yrkesutbildning för vuxna, därför tar staten över hela kostnaden för all utbildning inom yrkesvux från kommunerna i år, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
I det rådande läget har många kommuner också haft problem med att anordna arbetsplatsförlagt lärande (apl) för de studerande. Därför har regeringen också beslutat att ändra bestämmelserna för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Ändringarna innebär att statsbidraget inte kommer att återkrävas om apl inte har kunnat anordnas på grund av omständigheter som kommunerna inte råder över eller om apl inte kan erbjudas av säkerhets- eller hälsoskäl. Bestämmelserna tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020.
 
– Vi vill tydliggöra för kommunerna att statsbidraget inte kommer att återkrävas i de fall de har haft problem att anordna apl på grund av covid-19-pandemin, säger Anna Ekström.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg