Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Mikael Sjöberg entledigas från uppdraget som generaldirektör

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att entlediga Mikael Sjöberg från uppdraget som generaldirektör i Regeringskansliet från och med 1 november 2020. Entledigandet sker efter att Sjöberg har begärt det.

Mikael Sjöberg har varit generaldirektör i Regeringskansliet sedan december 2019, då han avslutade sitt uppdrag som generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Sjöberg kommer att fortsätta och slutföra sitt uppdrag som utredare inom ramen för regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet. I det uppdraget ingår uppföljning och analys av arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström