Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Två viktiga beslut för att skydda och säkra dricksvattnet

Publicerad

Regeringen fattade idag beslut om två viktiga åtgärder för att trygga vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet. Regeringen beslutade idag om kommittédirektiv för en utredning om hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i Sverige. De nya reglerna kommer att påverka alla 10 miljoner svenskar och sett till hela EU berörs närmare 450 miljoner människor. Dessutom beslutade regeringen också att ge Livsmedelsverket i uppdrag att utreda nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap.

Dricksvattendirektivet

I december väntas EU anta ett nytt dricksvattendirektiv. Det kommer att innehålla ett flertal förändringar, bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet, ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till allmänheten och nya regler för material i kontakt med dricksvatten.

I kommittédirektiven som nu har beslutats fastställs ramarna för den utredning som behöver göras för att kunna genomföra det nya dricksvattendirektivets bestämmelser i Sverige. I direktiven ingår bland annat att kartlägga hur svensk lagstiftning förhåller sig till det nya dricksvattendirektivet, att föreslå nödvändiga lag- och förordningsändringar samt lämna förslag på vilka myndigheter som är bäst lämpade att hantera de nya uppgifter som kommer att följa av det nya direktivet.

– Det nya dricksvattendirektivet innehåller flera nyheter som kommer att påverka både statliga, kommunala och privata aktörer och inte minst allmänheten. Det är viktigt att vi tidigt kan börja utreda vad som krävs för att det nya dricksvattendirektivet ska kunna genomföras på ett bra sätt i vårt land, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Nationell laboratorieförmåga

Ansvaret inom dricksvattenområdet vid kris och höjd beredskap vad gäller laboratorieförmåga behöver tydliggöras. Viss förmåga finns idag vid andra myndigheter, men majoriteten av analyserna tillhandahålls av kommersiella aktörer. Syftet med regeringsuppdraget till Livsmedelsverket är att säkra Sveriges förmåga vad gäller dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap.

– Det här uppdraget är viktigt för att säkerställa en trygg dricksvattenförsörjning och stödja kommunerna i deras arbete, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Sara Khatemi
tf pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.