Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förbättrade möjligheter till försök med automatiserade fordon

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att slopa tidsbegränsningen för försöksverksamhet med självkörande fordon. Genom ändringarna blir förordningen inte längre tidsbegränsad utan kommer att gälla tills vidare. Möjligheterna att få tillstånd för försök med automatiserade fordon vidgas också. Bland annat kommer vissa försök att kunna genomföras utan förare, förutsatt att det kan ske på ett säkert sätt.

- Vi förbättrar förutsättningarna för utveckling av självkörande fordon i Sverige. Automatisering och elektrifiering går hand i hand, och är helt avgörande för att vi ska ligga i den tekniska framkanten och nå klimatmålen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson