Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kartläggning av coronapandemins påverkan på anhöriga

Publicerad

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA) beviljas 1 miljon kronor för att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkats av covid-19. NkA ska ge förslag på omedelbara och långsiktiga stödjande åtgärder under pågående och kommande kriser och pandemier.

– Anhöriga utgör en viktig resurs för många äldre och andra som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och omsorg. Det är angeläget att det finns en klar bild av hur denna stora grupp påverkats av en i många olika avseenden påfrestande tid, säger socialminister Lena Hallengren.

Anhörigstödet bygger huvudsakligen på olika aktiviteter, exempelvis gruppverksamheter och utbildningar. Dessa har i hög grad inte kunnat genomföras sedan nationella restriktioner infördes. Vidare har anhörigstödspersonal haft begränsad möjlighet till digitala möten i de allra flesta kommuner, och tiden för annan typ av stöd till anhöriga har minskat.

NkA ska i sin kartläggning fokusera på gruppen anhöriga som helhet. Man ska identifiera och jämföra skillnader mellan hur kvinnor och män som ger vård, hjälp och stöd till en närstående har upplevt sin situation under den pågående pandemin.

NkA kommer i sitt arbete att samverka brett med såväl Socialstyrelsen som en rad organisationer. Resultatet av arbetet ska rapporteras till Socialdepartementet senast den 30 mars 2021.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter