Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ytterligare skärpta straff för innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen straffskärpningar gällande innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor. Förslagen kommer särskilt att träffa gängkriminella och är en del i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot kriminella nätverk.

– Regeringen tar nu ytterligare krafttag mot gängkriminaliteten och skärper straffen på vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Fler brott, särskilt sådana som begås i kriminella miljöer, ska ses som grova eller synnerligen grova samtidigt som maximistraffen höjs, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Straffen för innehav och hantering av illegala vapen och explosiva varor har skärpts flera gånger under de senaste åren. Detta har fått till följd att de genomsnittliga fängelsestraff som dömts ut för vapenbrott och grova vapenbrott blivit påtagligt längre samt att antalet häktade för vapenbrott blivit fler.

I den proposition som regeringen beslutar i morgon kommer ytterligare skärpta åtgärder särskilt inriktade mot gängkriminella:

  • Vid bedömningen av om ett vapenbrott eller brott mot tillståndsplikten för explosiva varor är grovt ska det särskilt beaktas om innehavet skett i en ”kriminell miljö” och fler typer av vapen och explosiva varor ska också bedömas som särskilt farliga.
  • Ändringarna får till följd att fler vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor kan betraktas som grova och synnerligen grova samt att längre fängelsestraff kan dömas ut.
  • Maximistraffet för de grövsta brotten höjs från sex till sju års fängelse.
  • Vapensmuggling och smuggling av explosiv vara blir egna brott, med betydligt strängare straffskalor än vanliga smugglingsbrott.

De strängare straffskalorna för vapensmuggling och smuggling av explosiv vara medför att obligatorisk häktning kommer att gälla vid grova sådana brott och att Tullverkets utredningsbefogenheter utökas.

– Många av de vapen och explosiva varor som används av kriminella förs in olagligt i landet. Regeringen föreslår därför att man ska se lika strängt på smuggling av vapen och explosiva varor som på vapenbrott, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg