Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut om fler högskoleprov

Publicerad

Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på en högskoleutbildning, och med vårens och höstens inställda provtillfällen behöver det säkerställas att det går att anordna provet. Nu ger regeringen Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att minska risken för smittspridning. Minst tre högskoleprov per kalenderår ska finnas tillgängliga under åren 2021–2023.

Efter att vårens och höstens tillfällen för högskoleprovet ställts in är det viktigt att provet kan genomföras våren 2021. Om smittläget även under en tid framöver är sådant att det ställs krav på social distansering finns det behov av att fler provtillfällen kan anordnas. Universitets- och högskolerådet (UHR) ska därför ta fram flera högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023.

– Det är mycket allvarligt att två högskoleprov i rad ställts in. Nu är det mycket viktigt att provet kan genomföras i vår. Genom att anordna fler provtillfällen de kommande åren ska det garanteras att provet kan genomföras utan risk för liv och hälsa, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

UHR ska redovisa tidsplan och uppskattade kostnader senast den 15 oktober 2020 och en slutredovisning ska ske senast den 30 maj 2021.

Tidigare har regeringen beslutat om en förlängning av giltighetstiden för resultat på högskoleprovet från fem till åtta år.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.