Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Statskontoret ska kartlägga kommunernas mottagandeverksamhet

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagandet av nyanlända är organiserad.

Sveriges kommuner har en viktig roll i mottagandet av nyanlända. Staten ersätter kommunerna för vissa kostnader för mottagandet med ett schablonbelopp, vilket innebär att varje kommun har frihet att bestämma hur medlen används. 

I uppdraget till Statskontoret ingår att kartlägga:

  • hur kommunernas mottagandeverksamhet är organiserad och om den sker i samverkan med andra kommuner eller aktörer
  • hur ansvaret för mottagandet är fördelat inom kommunerna
  • vilka särskilda insatser kommunerna finansierar med schablonersättningen
  • hur verksamheter och insatser på området följs upp
  • hur den statliga ersättningen generellt hanteras och hur schablonersättningen fördelas på olika verksamheter inom kommunerna.

Statskontoret ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 april 2021.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00